01/08/2021
Khê Kinh Kha: Niềm Tin Của Mẹ (Nhạc)

Hoa Hồng – Tranh: Mai Tâm

 

Niềm Tin Của mẹ – Nhạc và Lời: Khê Kinh Kha

Ca sĩ trình bày: Mai Hương

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2021