02/09/2021
Như Thương: CHƯA VƯỚNG BỤI TRẦN

 

Em mà chưa vướng bụi trần

Cuộc đời đã chẳng những lần lắt lay

Bước giang hồ một lần say

Tình say sóng mắt, tóc bay cuối đường

Có gì đâu hỡi gió sương

Vướng vào chi để vấn vương bóng hình

Năm xưa cười nụ riêng mình

Phù dung nở giữa chữ tình đa đoan

Hiên đời nghe thoáng bàng hoàng

Bên sông đò trễ chuyến sang với người

Thì thôi như thể mây trời

Ngó mông lung cũng cạn đời phù vân

Dẫu xa hay đã thật gần

Cuộc chơi còn lại chỉ ngần ấy. Quên …

Cuồng ca vách núi nửa bên

Cứ đi cho đến cuối chênh vênh tình

 

Như Thương

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2021