04/20/2021
Nguyễn Hàn Chung: Thơ tình viết muộn/Thử bàn luận về lòng chung thủy/Tặng bạn xuất gia

 

Chia Tay – Tranh: Thanh Châu

 

Thơ tình viết muộn

Bị tình yêu đá đã nhiều
Kể từ khi mới biết yêu lần đầu

Hai mình tay nắm trong tay
Nụ hôn có vị cay cay của buồn

Thế rồi nước chảy lá môn
Ả lên xe gã vẫn còn nghĩ thơ

Teo cơ từ bấy tới giờ
Thơ tình vứt cả xuống bờ sông quê

Thơ không hề có trăng thề
Ôm lưng thon chẳng xi nhê chút nào

Vợ yên tâm chẳng thiết rào
Nhà thơ mà chẳng khi nào tìm yêu

Thơ như ma quỷ nặng liều
Đọc vài câu tưởng đã vèo cõi âm

Bây giờ về lại bến sông
Hằng lâu con sóng vẫn cầm trên tay

  

Thử bàn luận
về lòng chung thủy

Gái già mà vẫn còn trinh
từ khờ đến dại chớ tình chung chi
họ đang ôm vợ ngủ khì
sao em lại cứ sầu bi nghẹn ngào!

Thủy chung hai chữ tầm phào
giết đi hạnh phúc biết bao kiếp người
lí ra đời ngập hoa tươi
chữ kia đã dập đã vùi ngày xuân

Thủy chung là mớ bùng nhùng
là dây thắt cổ tận cùng lứa đôi
là chung chạy là thủy ngồi
là chờ đợi đến nguội thời trăng hoa

Tôi kêu gọi giới đàn bà
đừng chung thủy tới để già còn trinh
sẽ mang lỗi với thiên đình
lỗi bao hột bụi chúng sinh đang chờ

Tự hào chung thủy bây giờ
chỉ còn là mốt nhà thơ rẻ tiền

 

Tặng
bạn xuất gia

 

Về già yếu cái nọ kia
bạn ta tự giác lên chùa thanh tu
thời trai trẻ quá lu bù
cuối đời buông tục thành sư cửa thiền

Phải mà, buông tục thành tiên
hèn chi ngày ấy bạn ghiền ăn chơi
bây giờ khỏi tiếc của đời
tụng kinh siêu độ một thời kinh Di…

Yêu đương của tuổi dậy thì
ôi chao thiệt rất mê ly cuống cuồng
buông rồi bắt bắt rồi buông
mê man trong cõi buông tuồng mê man

Cạo đầu bạn bận áo tràng
tóc tươi còn rựng rựng làn nhú xanh
chắp tay vái kẻ tu hành
thoáng trong tiếng kệ lời kinh tiếng nàng

Biết rồi tình ái dây oan
sao ngày cội phúc không màng thanh tu
tung hê rồi mới lên chùa
còn hơn rốt cuộc vẫn chưa quay đầu

Bây giờ bạn tịnh đẩu đâu
hình dung cực lạc trong màu khói hương!

Nguyễn Hàn Chung

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2021