07/30/2021
Nguyễn Hàn Chung: một tiếng chiều/dây thòng lọng/canh lòng thả

Mây chiều – Tranh: Mai Tâm

 

một tiếng chiều

 

một chiều cô độc
một cô liêu

một tiếng chiều im
một tiếng chiều

một tiếng chiều xiêu
trong một tiếng

một chiều xiêu đổ
một chiều xiêu

 

 dây thòng lọng

ta cứ nhủ kệ yêu rồi sẽ tính
nào hay đâu tình giăng lưới buộc ràng
ta vượt thoát hai đầu dây siết cứng
ta đâm sầm thương nhớ rách tan hoang

 

canh lòng thả

thả bác học với bình dân
trộn mòn sáo với cách tân khuấy rồi
bắc lên lửa tốt nước sôi
cho lòng ai nhuyễn nhừ rồi húp ngon

 

Nguyễn Hàn Chung

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2021