09/23/2021
Đặng Xuân Xuyến: ĐỪNG TRÁCH ANH

Cẩm Tú Cầu – Tranh: Mai Tâm

 

Đừng trách anh ngắc ngứ mãi chữ yêu

Chỉ ngấu nghiến em cho nghiền cơn khát

Không biết dìu em nương theo câu hát

“Yêu nhau mấy núi cũng trèo…”

.

Đừng trách anh viện mãi số tréo kheo

Chỉ muốn cuốn em vướng dây oan nghiệt

Không biết ghìm em giấu cơn cuồng nhiệt

“Yêu nhau cởi áo trao nhau…”

.

Đừng trách anh tim chẳng biết buồn đau

Cuống quýt cuồng say những tình vội vã

Đắng đót tim em lửa nồng hóa đá

Yêu nhau chết lặng nửa đời…

.

Đừng trách anh cay nghiệt thế em ơi

Anh muốn hương yêu mặn mòi say đắm

Nhưng sợ đường yêu dấn sâu vực thẳm

Yêu nhau chuốc hại cả đời…

.

Đừng trách anh…

Đừng trách nữa…

Yêu ơi…

 

ĐẶNG XUÂN XUYẾN

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2021