T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Tháng Chín 23, 2021

Ngộ Không Phí Ngọc Hùng: Khoả thân ngồi

       Pablo Picasso – Nu Assis (Nguồn ảnh: www.catawiki.com)  Từ phòng triển lãm về, lẽo đẽo theo ông là những bức tranh trừu tượng đầy…ấn tượng màu sắc quẹt bằng dao, cọ, chồng lên nhau, dầy như bức phù điêu nơi đình chùa. Ông, một người Hà Nội 54 nặng nợ với văn hóa

Đọc Thêm »

Đặng Xuân Xuyến: ĐỪNG TRÁCH ANH

Cẩm Tú Cầu – Tranh: Mai Tâm   Đừng trách anh ngắc ngứ mãi chữ yêu Chỉ ngấu nghiến em cho nghiền cơn khát Không biết dìu em nương theo câu hát “Yêu nhau mấy núi cũng trèo…” . Đừng trách anh viện mãi số tréo kheo Chỉ muốn cuốn em vướng dây oan nghiệt

Đọc Thêm »
Lưu Trữ