12/16/2012
Kiều Mộng Hà : ĐỜI VÀ TÔI KHÔNG THẬT

 

 Tranh : Trần Thanh Châu

Sáu mươi tuổi

Tôi làm thơ thiền

Như con Chiên xưng tội

Tội tổ tiên.

 

Sáu mươi tuổi.

Tôi tập ngồi thiền

Lưng thẳng tâm nghiêng

Vầng trăng lẩn trốn.

 

Sáu mươi tuổi

Tôi ngồi một mình

Thèm đọc bài thơ tình

Ngày xưa mình viết.

 

Sáu mươi tuổi

Tôi muốn nhớ-lại quên

Tên một người yêu dấu

Trong giấc ngủ cô miên.

 

Sáu mươi tuổi

Tôi nhìn tôi qua gương

Một chút gì buồn buồn…

ĐỜI

TÔI

KHÔNG THẬT.

        Kiều Mộng Hà

        (Dec 08.2012) 

 

 

 

 

©T.Vấn 2012