T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

T.Vấn - Dịch Thuật

T.Vấn - Dịch Thuật

Loạt Bài Hồ sơ thuế của Trump từ NYT – Bài 6

      Bài 1   Bài 2   Bài 3   Bài 4   Bài 5 Hồ sơ thuế của Trump (bài 6): Làm thế nào Trump thoát ra khỏi được những rối rắm tiền bạc ở Chicago New York Times Tác Giả: David Enrich, Russ Buettner, Mike McIntire and Susanne Craig Dịch Giả: T.Vấn (Đây là bài thứ sáu

Đọc Thêm »

Loạt Bài Hồ sơ thuế của Trump từ NYT – Bài 5

Donald J. Trump năm 2006 cùng với George E. Pataki, nguyên thống đốc tiểu bang New York. Hiến tặng mảnh đất mà ông ta quyết định không khai thác đã giúp giảm thiểu khoản thuế lợi tức phải đóng. Librado Romero/The New York Times Bài 1   Bài 2   Bài 3   Bài 4   Hoạt động từ

Đọc Thêm »

Loạt Bài Hồ sơ thuế của Trump từ NYT – Bài 4

  Bài 1   Bài 2    Bài 3   Bài 5 Những dữ liệu trong hồ sơ thuế (của Trump) chiếu một ánh sáng mới vào nỗ lực theo đuổi việc kinh doanh với Trung quốc của Trump. New York Times Tác giả: Mike McIntire, Russ Buettner and Susanne Craig Dịch giả: T.Vấn Trong lúc Trump

Đọc Thêm »

Loạt Bài Hồ sơ thuế của Trump từ NYT – Bài 3

Hồ sơ thuế của Trump: Khu đầm lầy Trump đã tái tạo New York Times Tác Giả: Nicholas Confessore, Karen Yourish, Steve Eder, Ben Protess, Maggie Haberman, Grace Ashford, Michael LaForgia, Kenneth P. Vogel, Michael Rothfeld and Larry Buchanan Dịch Giả: T.Vấn Một vị tổng thống kiêm doanh nhân đã chuyển cấy những kẻ mưu

Đọc Thêm »

Loạt Bài Hồ sơ thuế của Trump từ NYT – Bài 2

Mr. Trump với Mark Burnett, cha đẻ của show truyền hình “The Apprentice”. Chester Higgins Jr./The New York Times Hồ sơ thuế của Trump: Tiếng tăm từ một chương trình truyền hình đã đem lại cho Trump 427 triệu đô la cải tử hoàn sinh. New York Times Tác Giả: Russ Buettner, Susanne Craig và

Đọc Thêm »

T.Vấn: Hồ sơ thuế của Trump: Tiếng tăm từ một chương trình truyền hình đã đem lại cho Trump 427 triệu đô la cải tử hoàn sinh.

  Mr. Trump với Mark Burnett, cha đẻ của show truyền hình “The Apprentice”. Chester Higgins Jr./The New York Times   Hồ sơ thuế của Trump: Tiếng tăm từ một chương trình truyền hình đã đem lại cho Trump 427 triệu đô la cải tử hoàn sinh. New York Times Tác Giả: Russ Buettner, Susanne

Đọc Thêm »