T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Đặng Xuân Xuyến: LÁNH YÊU

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Khung cửa hẹp – Tranh: Hoàng Thanh Tâm

 

Sao chẳng nói yêu từ sớm

Khi anh đương còn trẻ trai

Bây chừ lừ đừ, lọm khọm

Anh nào dám mộng với ai.

.

Đâu phải ra chiều ái ngại

Đâu phải giả đò lo xa

Chỉ e nhỡ đường ân ái

Khiến em đứt ruột chiều tà.

.

Thì đấy, em chớm vào hạ

Anh đà ngấp nghé thu qua

Chữ yêu nghe chừng xa lạ

Biết mình, chẳng dám mơ xa.

.

Ừ thì, tình yêu không tuổi

Ừ thì, cố học người ta

Nhưng đà chồn chân mỏi gối

Bước dồn bước hụt khó qua.

.

Thôi đành như người xa lạ

Hững hờ gom gió mùa đông

Thẩn thơ nhìn cây trút lá

Lánh nghe điệu lý tơ hồng.

ĐẶNG XUÂN XUYẾN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2021