T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Lê Mai Lĩnh: Người Đàn Bà Ngủ Muộn (3)

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

 GHEBO-1

Cảm ơn em,

Người đàn bà ngủ muộn.

Nếu không có em, anh đã xuống tóc vào chùa

Sẽ tiếc hùi hụi, khi mái tóc bềnh bồng nghệ sĩ sạch sành sanh

Mái tóc đã một thời, mấy bà góa phụ nhìn muốn đui con mắt.

 

Cảm ơn em,

Người đàn bà ngủ muộn.

Nếu không có em, anh đã vào thất

Giam mình cô đơn trong bốn bức tường

Làm bạn với kiến, dán, thằn lằn

Trong lúc cuộc đời bên ngoài, gió mát trăng thanh

Và những người góa phụ đẹp ơi là đẹp

Nhiều như quân Nguyên..

 

Chẳng biết vì sao

Anh chỉ thích yêu những người góa phụ

Như em,

Ngày anh đón em về

Cùng một đuộc.

 

Cảm ơn em,

Người đàn bà ngủ muộn.

Nhờ em, anh hết muốn ngồi THIỀN

Tuổi đã già, bị bệnh thấp khớp

Ngồi THIỀN, chẳng khác nào tự mình tra tấn.

 

Cảm ơn em,

Người đàn bà ngủ muộn.

Nhờ em, anh chàng còn muốn gõ mõ, tụng kinh

Gõ mõ thì mỏi tay

Tụng kinh thì mỏi miệng

Anh sẽ vì em

Miệng, tay dùng vào việc khác.

 

Cảm ơn em,

Người đàn bà ngủ muộn

Nhờ em, anh đứng, quỳ, nằm, bò đúng đội hình hành quân

Như thời tân binh

Trong quân trường Thủ Đức.

 

Cũng tại em, do em và bởi vì em

Anh hít đất không thua gì thời bị huynh trưởng phạt

Khi ra nhà thăm nuôi mà không đi những bước khoan thai.

Cảm ơn em,

Người đàn bà ngủ muộn.

 

Nhờ em, anh mới biết

Ăn xem nồi ngồi xem hướng

Nhờ em, anh mới biết

Biết thì nói, không biết dựa cột mà nghe.

Nhờ em, anh mới biết

Thay áo quần sau khi tắm xong

Súc miệng, rửa mặt mỗi sáng mai

Chải tóc, mặc áo quần bảnh bao

Mỗi lần làm tài xế

Đứa em đi shopping hay dự dạ vũ.

Nhờ em, anh học được tính kiên nhẫn

Mỗi lần em đi làm tóc hay mua sắm.

 

Nói tóm lại

Những ngày đầu năm cần ngắn, gọn

Anh sống tới hôm nay và có được sự thông minh

Sáng láng và bảnh bao

Là nhờ lòng từ bi, hỷ xả

Không kém phần bác ái

Của em.

Cảm ơn em,
Người đàn bà ngủ muộn.

LÊ MAI LĨNH

tặng LẠC NGUYÊN và PHẠM HỒNG ÂN

3/2/2017

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2017