T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Ngu Yên: Tạp Chí Đọc Và Viết Số 03 / Số 02 / Số 01

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Tháng 8 – 2021

Tạp Chí Đọc và Viết Số 03

(Đọc và tải xuống miễn phí)

Bấm vào link để mở:

Tạp Chí Đọc và Viết Số 03

 

MỤC LỤC

1- Thơ Zuhair Abu Shayib (Palestine. 1958 – )

2- Giá Trị Thời Gian Cá Nhân.  Đoản Luận.

3- Khi tôi 14 tuổi, dì tôi dẫn đi ăn trưa rồi nói:

     Alexis Rhone Fancher. Thơ dịch.

4- Nhà Văn Lão Thành.  Thơ

5- Khen Chê Không Mất Tiền Mua. Phiếm Luận.

6- Ông Từ. Somerset Maugham (1874-1965)

    Truyện Ngắn.

7- Giới Thiệu Kịch 10 phút;

    Đường 12. David Nice. Kịch dịch.

8- Giới thiệu sách:

    Brief Answers To The Big Questions,

Stephen Hawking. Ngu Yên dịch tiếp theo

Tháng 7 – 2021

Tạp Chí Đọc và Viết Số 02

(Đọc và tải xuống miễn phí)

Bấm vào link để mở:

Tạp Chí Đọc và Viết Số 02

MỤC LỤC

1- Vợ Các Thi Sĩ. Susan De Sola. Thơ dịch.

2- Thơ Mô Hình: Đập.

3- Câu Chuyện Về Già Mới Dám Kể. Thơ

4- Khó Ai Ngờ Đoạn Giữa Tình Yêu. Phiếm luận.

5- The Bet. Truyện Ngắn, Anton Chekhov.

6- Lương Châu Từ. Vương Hàn. Thơ Phổ Nhạc.

7- Giới thiệu sách:

    Brief Answers To The Big Questions,

    Stephen Hawking.

Tháng 6 – 2021

Tạp Chí Đọc và Viết Số 01

(Đọc và tải xuống miễn phí)

Bấm vào link để mở:

Tạp Chí Đọc và Viết Số 01

MỤC LỤC

 1- Vấn Đề Lành Lại. Thơ.

2- Súc Nhân Sinh. Kịch ngắn.

3- Muôn Ôm, Tưởng Dễ lắm Sao. Phiếm luận.

4- Ngụ Ngôn: Chuột Thét Người Rên. Phiếm luận.

5- Linh Hồn Áo. Kịch một màn.

Ngu Yên