T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Nguyễn Thanh Sơn: mẹ

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Egon Schiele Tote Mutter (1910)

1.

mẹ ngồi quạt ru con ngủ
thân đau trở trăn khó nhọc
thương con mẹ ôm mặt khóc
giọt dài giọt ngắn rưng rưng

ước gì sẻ chia con được
mẹ dâng hiến cả cuộc đời
trái tim thức đập bồi hồi
mong con mau lành chóng khỏe

“mẹ ơi con còn rất trẻ
dẫu tóc có sợi hai màu
những khi chập choạng cơn đau
vẳng nghe ầu ơi tiếng mẹ!”

2.

còn lệ nào để khóc
khi mắt mẹ ráo khô
mẹ mò tìm dưới đáy
từng giọt rơi xuống mồ

quờ tay vào vô thức
níu tìm con nơi mô
từng hạt đất ném xuống
gửi con vào hư vô.

Nguyễn Thanh Sơn

 

 

©T.Vấn 2019