T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Như Thương: RỪNG GÃY KHÚC

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Rung gay khuc

  

Rừng gãy khúc, ôi đau lòng tâm lõi

Sông cạn dòng ghe trôi giạt về đâu

Thuyền ra khơi biển chết niềm trơ trọi

Đất cúi đầu nghe trăm nỗi bể dâu

.

Đất nuôi rừng trải bao mùa mưa nắng

Lá biếc xanh ôm dáng núi trông chồng

Để nghìn năm dẫu người đi xa vắng

Chữ thủy chung đêm thiếu phụ cô phòng

.

Sông mênh mông khua chèo Phương Nam Tiến

Dấu tiền nhân buổi lập nghiệp sơn hà

Bạch Đằng xưa sóng dậy vang quốc biến

Đuổi giặc thù lòng trăm họ hoan ca

.

Ai tựa cửa ngóng chồng…Xây mộ gió

Đêm trùng dương khóc biển mặn nghẹn ngào

Ai khấn vái trước nấm mồ xanh cỏ

Bia mộ đây mà hồn xác nơi nao

.

Đêm rừng lặng, Đặng Dung mài kiếm hận

Vằng vặc trăng soi bóng một tấc lòng

Đâu binh mã, đâu người xưa chiến trận

Quê hương mình vần vũ mảnh non sông

 

Như Thương

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2018