T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Như Thương: TRAO TRUYỀN CỜ THIÊNG

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Nhận cờ vàng từ ngàn năm dựng nước

Hồn cờ thiêng. Gánh vác trọng trách chung

Nguyện toàn tâm dốc sức theo chân bước

Cha, Anh xưa: Mộng hồ thỉ kiếm cung

Trong màu cờ có máu xương tuẫn tiết

Người liệt oanh trong trận chiến cuối cùng

Để quê hương: Màu trời xanh, biển biếc

Núi sông này sẽ không thể mệnh chung

Bốn nghìn năm: Trang sử xanh ngạo nghễ **

Đã hiên ngang, bất khuất trước giặc thù

Diệt quân Hán, Cộng nô: Bao thế hệ

Tiếp nối nhau, dẫu sinh tử thiên thu

Người lính thú hay giày sô lính trận

Vẫn nguyện lòng vì Tổ Quốc hiến thân

Ôi! Mệnh người trong phút giây tự vẫn

Kèn thúc quân còn vọng mãi tiếng ngân ….

Như Thương

(Viết nhân ngày Hậu duệ VNCH Hải ngoại nhận Cờ VNCH trong ngày Đại Hội 29.3.2022)

** Ngạo nghễ: Chữ của nhạc sĩ Du ca Nguyễn Đức Quang (1944-2011)

©T.Vấn 2022