T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Như Thương: VỀ NGHE TIẾNG ĐẠI NGÀN

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

danda

 

Chờ người trong nỗi nhớ quên
Bậc cung trầm bổng, thơ thênh thang đời
Chờ em tà lụa gọi mời
Chờ hoa nghiêng đóa lả lơi với tình
Chờ trăm năm cuộc ba sinh
Thoáng mây chợt đã lung linh tuổi trời
Chờ mai tóc bạc màu đời
Phai đi xuân sắc muộn lời yêu thương
Chờ ai mỏi gối dặm trường
Ngoảnh nhìn chân đã cuối đường em đi
Chờ đôi mắt tuổi xuân thì
Hóa thành nếp gấp thiên di mất rồi
Chờ tay người nắm bồi hồi
Thời gian xa mãi ly bôi hẹn thề
Chờ tình một cuộc đam mê
Trái tim đã lỗi. Đi về, về thôi
Dẫu đời trăm nỗi khúc nôi
Vẫn là em đấy như hồi xưa kia
Nửa con trăng dẫu đã chia…
Khép thành vòng nguyệt, đêm lìa ly tan
Chờ ngày đàn đá ngân vang
Ta về nghe tiếng đại ngàn thuở xưa…

Như Thương

 

 

 

©T.Vấn 2017