T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Phan Anh Dũng: KỶ NIỆM GIỖ THỨ 18 CỦA NHẠC SĨ LÊ TRỌNG NGUYỄN

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

ĐỂ KỶ NIỆM GIỖ THỨ 18 CỦA NHẠC SĨ LÊ TRỌNG NGUYỄN, TÁC GIẢ CỦA CÁC CA KHÚC:

NẮNG CHIỀU, SAO ĐÊM, CHIỀU BÊN GIÁO ĐƯỜNG, LÁ RƠI BÊN THỀM, BẾN GIANG ĐẦU, CÁT BIỂN ...

MỜI QUÝ VỊ XEM TRANG Ở WEBSITE CỎ THƠM VỀ ÔNG – THỰC HIỆN NĂM 2008 VÀ HIỆU ĐÍNH NĂM 2022:

https://cothommagazine.com/wp/nang-chieu-tuong-nhonhac-si-le-trong-nguyen-1926-2004/

 

PHAN ANH DŨNG

ROCKVILLE, MARYLAND USA