T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

T.Vấn: Về tác giả Đặng Xuân Xuyến

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Đặng Xuân Xuyến (hình chụp 2002)

 

Tên thật: ĐẶNG XUÂN XUYẾN

Sinh ngày 17 tháng 04 năm 1966

Quê quán: Đỗ Hạ, Quang Vinh, Ân Thi, Hưng Yên

Trú quán: Hà Nội

Tốt nghiệp Đại học Văn Hóa Hà Nội năm 1993

MỘT SỐ TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN:

– Cưỡng Xuân (thơ); Nhà xuất bản Hội Nhà Văn; 2017

– Chuyện cu Tố làng tôi (tập truyện ngắn – in chung); Nhà xuất bản Thanh Hóa; 2007

– Chuyện của gã khờ (tập truyện ngắn – in chung); Nhà xuất bản Thanh Hóa; 2007

– Xuân Diệu – “Hoàng tử của thi ca Việt Nam hiện đại”; Nhà xuất bản Văn Hóa Dân Tộc; 1998

– Điểm yếu của người đàn ông hiện đại ; Nhà xuất bản Văn Hóa Thông Tin ; 2006

– Vào chùa lễ Phật – Những điều cần biết; Nhà xuất bản Văn Hóa Thông Tin; 2006

– Tìm hiểu văn hóa tín ngưỡng trong dân gian; Nhà xuất bản Thanh Hóa; 2007

– Tử Vi vấn đáp; Nhà xuất bản Thanh Hóa; 2009

– Tử Vi kiến giải; Nhà xuất bản Thanh Hóa; 2009

– Tiếng nói của ngôn ngữ cử chỉ trong giao tiếp; Nhà xuất bản Thanh Hóa; 2010.

(…….)