T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

TRẦN THỊ NGUYỆT MAI: EM ĐI

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Chia tay – Tranh: Thanh Châu

Moi qui t’aimais

Toi qui m’aimais

Mais la vie sépare ceux qui s’aiment

Tout doucement, sans faire de bruit

Jacques Prévert | les feuilles mortes

Anh yêu em và em yêu anh

Cớ sao con tạo đành hanh phá đời

Bắt chúng mình cách xa thôi

Khi ngọn lửa tình yêu người chẳng phai

Em đi để lại u hoài

Cho anh nhớ mãi vòng tay ân tình

Rất gần như bóng với hình

Hình đây mà bóng lung linh phương nào

Ngước nhìn anh hỏi Trời cao

Trớ trêu định mệnh buộc vào, lấy ra

Còn anh trong cõi Ta Bà

Nhớ em dáng nhỏ kiêu sa ngày nào

Tiễn em nước mắt dâng trào

Bình yên em nhé… ngày sau sum vầy…

30.1.2022

TRẦN THỊ NGUYỆT MAI

©T.Vấn 2022