T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Tuyển tập “Những Tình Khúc Tiền Chiến Tiêu Biểu”- Con Thuyền Xa Bến (Lưu Bách Thụ)

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

CON THUYỀN XA BẾN

Ca sĩ trình bày: Duy Trác

Đọc Thêm:

(Trích: Phạm Duy: Thời Kỳ Thành Lập (1938-45) – Xu Hướng Nhạc Tình Duy Nhiên/Lãng Mạn/Trữ Tình – Nhạc Sĩ Ðộc Lập [1])

Lưu Bách Thụ

luubachthu

Chúng ta vừa thấy nhạc tình của các nhạc sĩ độc lập ở Hà Nội vào đầu thập niên 40, nếu không nói tới các cô gái thì nói tới cảnh vật… Bài Con Thuyền Xa Bến của Lưu Bách Thụ cũng có một chủ đề với bài Con Thuyền Không Bến của Ðặng Thế Phong, chỉ khác ở chỗ ít sầu thảm hơn. Thế nhưng trên con thuyền tình này, Lưu Bách Thụ cũng không quên nói tới “tiếng ca, tiếng đàn” như trong bài Mơ Hoa hay “nhớ quê” như những bài ca của Hoàng Giác :

Con Thuyền Xa Bến

Theo gió thuyền suôi
Sóng đưa bèo trôi
Tiếng đàn trầm trầm
Man mác lòng tôi
Nhìn con thuyền xa bến
Lòng ta còn lưu luyến
Hát khúc chia ly
Cho trái tim não nùng đôi chút
Cho tiếng ca thêm càng réo rắt
Mái chèo nhặt khoan
Chen lẫn tiếng đàn
Non nước trời mây
Cách xa từ đây
Tiếng đàn trầm trầm
Ðau đớn biệt ly…