T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

TV&BH : Tưởng Niệm nhà văn Võ Phiến

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Nhà văn Võ Phiến vừa qua đời ngày 28 tháng Chín năm 2015, tại Advanced Rehab Center of Tustin, Santa Ana, thọ 90 tuổi. Để tưởng nhớ đến một trong những nhà văn quan trọng nhất của văn học Việt Nam cận và hiện đại, với văn nghiệp đồ sộ trải dài  từ trong nước thời gian trước tháng 4 năm 1975 cho đến sau này ở hải ngọai, Trang T.Vấn & Bạn Hữu sẽ thực hiện chuyên mục “Tưởng niệm nhà văn Võ Phiến” kể từ hôm nay.

Trong chuyên mục này, ngòai bài vở viết về Võ Phiến và Tác Phẩm của các thân hữu cộng tác, TV&BH sẽ giới thiệu lại các bài viết đã và sẽ đăng trên các phương tiện truyền thông điện tử trong và ngòai nước để công việc tưởng niệm nhà văn được trang trọng và phong phú, xứng đáng với sự đóng góp to lớn của ông cho văn học nước nhà.

Nhân dịp này, Trang văn học TV&BH xin được kính gởi tới gia đình nhà văn Võ Phiến lời chia buồn chân tình trước sự mất mát không thể tránh khỏi.

Chúng tôi cũng kính mong được sự cho phép và lượng thứ của các tác giả và trang mạng về những bài viết tưởng niệm nhà văn Võ Phiến của quý vị mà TV&BH sẽ đăng lại nơi chuyên mục này.

T.Vấn

Ngày 29 tháng 9 năm 2015