T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Yên Đông: TRỐI

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

clip_image002

Gió – Tranh: Trần Thanh Châu

 

Từ bỏ thuốc như chết đi một nửa

Đến ăn kiêng thây sẽ rã từ từ

Bia rượu ậm ừ chết thêm một phần tư

Còn một chút lắc lư, rằng ta còn sống

 

Bạn bè xa nghe tin ta đứt bóng

Hãy thắp dùm ba điếu thuốc pallmall

Cúng tô tái bự thêm nhiều nước béo

Rượu thịt xả giàn mừng tiệc cuối âm dương

 

Bác sĩ bất lương, bà xã cũng bất lương

Kèm kẹp ta sống thêm vài chục tuổi

Đến quẹo càng mới thả ta về chín suối

Ma nữ đầy đường làm được mẹ gì đâu

 

Nhắn bạn xa gần đừng nghe dụ sống lâu

Chân xiêu vẹo còn sức đâu mà quậy

Âm phủ dương gian lý y chang như vậy

Trẻ khỏe khi nào trên dưới cũng phây phây

YÊN ĐÔNG

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2017