04/29/2014
Ngọc Phi : Bài Ca Lưu Đầy

clip_image002

Tráng Sĩ – Tranh Trần Thanh Châu (Vĩnh Phú 1980)

Ta biết vì sao ta phải sống
Ta biết vì sao ta ước thề
Ta biết vì sao ta chiến đấu
Khi hận thù nung chín đỏ giòng thơ
Ta viết bài thơ gởi đến cuộc đời
Thơ là thép xanh ngời như vũ khí
Bao nhiêu năm sống lưu đầy biệt xứ
Ta đã mài thơ trên đá ngục tù
Ta vẫn còn yêu gió cát biên khu
Đêm ngủ cùng trăng bên bờ lau lách

Ta đã sống những ngày không thể chết
Ôi! Kontum, An Lộc, Gío Đồi xưa !
Ôi ! Quảng Trị, Cổ Thành vương máu hiển vinh !
Ta đã hát những hùng ca bất tử
Với gió biên cương, nắng chiến trường
Với Xuân hào lũy
Với máu anh em rực rỡ ngọn cờ vàng
Với đêm sáng ngời hồn chiến tích chưa tan
Ta đã sống những ngày không thể chết
Đau thương bây giờ chỉ là thử thách
Vinh quang nào không đổi máu xương rơi
Ta biết lòng ta đâu dễ nguôi ngoai
Khi chí cả như mặt trời đỏ rực
Hơi thở khô môi xót đau lồng ngực
Ta vẫn cười ngạo nghễ bước đi lên
Có những hòang hôn sông cỏ buồn tênh

Ta vẫn thấy cuộc đời đáng sống
Có những đêm thâu âm thầm chiếc bóng
Vẫn thấy quanh ta hơi ấm cuộc đời
Một lũ côn trùng hèn mọn tanh hôi
Làm sao biết được hương thơm trời đất
Ta thấy lòng ta như ngọn triều cao ngất

Ngọc Phi
(Trại tù Vĩnh Phú 1980)

 

 

 

©T.Vấn 2014