12/05/2014
Như Thương: CHẲNG CÒN TRĂNG HOA

clip_image001

Ta đi tìm rượu quán khuya

Còn cô chủ quán, còn bìa trăng non

Nụ cười em giữa màu son

Lòng ta nguội lạnh, chẳng còn trăng hoa

Áo em còn nửa vạt tà

Nửa kia lỡ để giang hà cuốn trôi

Con sông tiếc ngẩn ngơ thôi

Riêng ta chẳng tiếc, lặng ngồi ngắm em

Kể đi em, chuyện cũ mèm

Như xưa ta đã từng đêm với tình

Đã từng có lúc đôi mình

Đã từng rót rượu và nhìn người say

Làm gì có chuyện trời mây

Có chăng men rượu mượn vay đêm này

Cám ơn son đỏ, nét mày

Quán khuya còn lại vòng tay ta mềm

Rượu ơi hãy sóng sánh thêm

Dẫu con trăng khuyết bên thềm tàn canh

Như Thương

 

 

©T.Vấn 2014