01/27/2016
Lê Mai Lĩnh : Thơ Tình Cho Kiếp Sau

clip_image002

 

BÊN NI NHỚ BÊN TÊ

Ở bên ni, nhớ lắm bên tê

Bên tê biết không, ni nhớ lắm

Nhớ hương dậy thì xưa, dạ lý

Nhớ hương nay, vị mặn thiên đàng.

 

Ở bên ni, nhớ lắm bên tê

Màu áo lụa vàng, màu tím nhạt

Thuở guốc son, cặp sách, lòng trẻ thơ

Chân bước nhẹ, hồn nữ sinh, bát ngát.

 

Em như tiên lạc lối, chốn xưa. Quen

Anh TỪ THỨC ngu ngơ, thiên đường lạ

Em, anh, những cư dân vừa mới tới

Thế gian nầy, chẳng ai biết chúng ta.

 

Em, anh, những cư dân vừa mới tới

Những cư dân làm mới thế gian này

Em, anh, kẻ sáng tạo tình yêu mới

Khai phá tình, khai phá KỶ NGUYÊN YÊU.

 

NGƯỜI XA LẠ

Khi anh gọi em là người xa lạ

Ấy là lúc anh yêu em quá đỗi thiết tha

Ấy là lúc quá chừng chừng anh yêu em đó

Lẽ nào em không hiểu ngôn ngữ của nhà thơ.

 

Khi anh gọi em là người xa lạ

Ấy là lúc anh tỏ tình theo lối mới

Để vì em được làm người xa lạ

Giữa lúc em và anh đã một lòng một dạ.

 

Khi anh gọi em là người xa lạ

Ấy là lúc, em, anh đã quá quen

Hương thơm mùi nách,hương thơm mùi áo

Hương thơm ấy, ấy, ấy ấy mùi hương..

Khi anh gọi em là người xa lạ

Ấy là lúc ta đã qúa gần

Gần vòng tay ôm, gần chồng lên nhau

Gần chồng ấy ấy, ấy ấy gần chồng .

 

Khi anh gọi em là người xa lạ

Ấy là lúc anh muốn cưới em ngay

Ấy là lúc anh muốn chúng ta sớm thành vợ chồng

Để những thằng cà chớn không còn theo em quấy rầy.

LÊ MAI LĨNH

những ngày tưởng như mình đã tiêu đời, đời tiêu.

25/1/2016

©T.Vấn 2016