04/05/2016
Như Thương : ĐỀN TẠ ÁNH PHỤC QUANG

clip_image002

Ảnh : hoamunich.wordpress.com

 

Bốn vùng chiến thuật dấu chân anh

Chí khí nam nhi mộng giữ thành

Một ngày non nước chao nghiêng ngả

Chẳng tiếc thân mình lỡ tuổi xanh

 

Đồng đội anh đâu giữa đạn thù

Sống chết hồ như mộng nghìn thu

Chiến hào, lô cốt kề vai tựa

Sao mày nằm lại chốn vi vu

 

Kẻ còn người mất giữa chiến trường

Hình hài cha mẹ núm ruột thương

Anh đem dâng hiến cho Tổ quốc

Nhuộm thắm cờ thiêng. Tạ huyên đường

 

Cờ vàng sọc đỏ hỡi hiên ngang

Khúc sử hùng ca … Lệnh tan hàng

Ơn anh sông núi nguyền xin giữ

Mai này đền tạ ánh phục quang

Như Thương

(Quốc hận  2016)

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2016