04/18/2016
Như Thương: NẰM LẠI CHỐN HOANG VU

clip_image002

Bạn nằm lại chốn hoang vu **

Đã lâu lâu lắm bụi mù biệt tăm

Tưởng chừng như đã trăm năm

Bốn mươi năm lẻ trăng rằm biết không?

Xác thân của chốn bụi hồng

Về lòng đất mẹ giữa dòng can qua

Còn giày saut của đêm qua

Đất nâu đã lấp…máu và đôi chân

Ôm Mày còn một nửa thân

Ấm giây phút cuối mình gần bên nhau

Nghe Tao ráng sống… nhiệm mầu

Rồi Mày sẽ thoát qua cầu tử sinh

Mặc cho đồi núi rung rinh

Mặc cho bom đạn chiến chinh phơi bày

Chẳng còn rượu tưới chốn này

Tao thay nước mắt tiễn Mày đi xa

Rừng thiêng hú bóng trăng tà

Nghe như sấm động thịt da lấp rồi…

Như Thương

** Mượn câu viết của một độc giả: Bs. NVV

 

 

 

 

©T.Vấn 2016