10/04/2016
Như Thương: ÁO PHÙ SA

ao-phu-sa

Ca dao đậu nhánh lúa vàng

Trổ bông con gái rộn ràng bờ đê

Áo phù sa đợi em về

Nghiêng dòng sông mẹ ngõ quê đợi chờ

Rủ đòng đòng ngậm ước mơ

Rủ con nước nọ nhảy bờ qua mương

Mênh mông tháng Bảy nước trườn

Cánh cò chiều lả biết đường về đâu

Lục bình trôi giạt nghìn sau

Xứ người xa lắc tím sầu mình ên…

Nghe thầm rưng rức nhớ quên

Xuồng ghe ơi… đợi……tình nên duyên tình

Khua chèo vỡ nắng lung linh

Vỡ sương đọng hạt dặm nghìn đất hoang

Tháng Mười sông rộng mênh mang

Phù sa áo đỏ về ngang biệt mù…

Xót xa điên điển vàng thu

Mùa con nước nổi câu ru trĩu lòng

Như Thương

(Tháng 10, 2016)