10/13/2016
Như Thương: VÀNG GÓT TIỂU THƯ

 


Photo: Nguyễn Hà Phương

Nhọc nhằn lam lũ đất quê
Một bầy vịt nhỏ, bờ đê…Nhớ nhà
Sớm mai Ta-Vịt đồng xa
Lao xao ruộng cạn đời Ta vẫy vùng
Còn trơ gốc rạ cạn cùng
Cũng cờ, cũng quạt yên hùng, kình ngư
Phèn quê vàng gót tiểu thư
Ngày xưa còn đó…tưởng như học trò
Giữa trưa trốn nắng nằm co
Vùi trong rơm rạ buồn xo mắt ngà
Đâu tay cầm bút nở hoa
Thằng bù nhìn ngó thấy Ta khóc thầm
Gió bay tóc rối cài trâm
Đường ngôi rẽ lệch…nhủ tâm đổi đời
Ngả lưng ngắm cụm mây trời
Xen qua chòi lá nắng rơi chiều tàn
Cánh cò lạc giữa bạt ngàn
Ngẩn ngơ vỗ cánh thênh thang cuối trời
Như Thương