01/27/2017
Như Thương: KHAI BÚT HOA

khai but

 

Giao Thừa đôi ngả đôi nơi

Lặng nghe tiếng pháo quê người quê ta

 

Nửa khuya khai bút hoa Xuân

Bạch mai một đóa hiện thân tinh tuyền

Tấc lòng son vẫn vẹn nguyên

Dẫu nghìn trùng dặm vẫn thiêng hương trầm

Lòng chùng lặng lẽ âm thầm

Tha phương mòn cả tháng năm đợi chờ

Đất quê từ độ nguyệt mờ

Ta theo trôi dạt bến bờ rất xa

Chao nghiêng trời đất nhạt nhòa

Quê hương mà ngỡ như là mù khơi

Giao Thừa mai tặng cho đời

Hồn hoa cánh mỏng gửi trời phương Nam

Bói trang Kiều phận đành cam

Mây bay cố xứ khói lam quê mình…

Như Thương

(Giao Thừa năm Đinh Dậu 2017)