02/07/2019
Như Thương: GIA PHẢ MẬU THÂN

(Tưởng niệm Ngày Tang thứ 51 của Mậu Thân Huế)

Xứ Huế tôi có những trang gia phả

Người chết cùng ngày, mất xác biệt tăm

Có những nhà chết chẳng còn ai cả

Máu khô rồi, hồn vẫn hận ngàn năm

 

Tiếng gọi ai nghe mềm lòng tang quấn

Nước mắt người có mặn cả sông Hương

Ai nói được nỗi đau vô cùng tận

Xé cõi lòng, nín lặng với vết thương

 

Trên non cao hay bờ sông, gộp đá

Khói hương này ai biết sẽ về đâu

Bay quẩn quanh tìm ân đền, oán trả

Miếu Âm Hồn gió hú vọng đêm thâu

 

Xin đời sau giữ dùm trang huyết lệ

Dẫu Huế là một nhúm đất đau thương

Vẫn hiện hữu lời cháu con kể lể

Huế năm xưa nhuộm tang trắng phố phường …

 

Như Thương

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2019