T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

70 Năm Tình Ca (59)- Trịnh Công Sơn 2

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

(Xin bấm vào đây để nghe phần âm thanh)

tcs 2

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và ca sĩ Khánh Ly