04/17/2014
Ngọc Phi : Chùm thơ – Bài thơ không có tuổi

clip_image002

Ba Mươi Tháng Tư – Tranh Trần Thanh Châu

Bài thơ không có tuổi

Bây giờ là tháng tư
Cứ mỗi tháng tư của mỗi năm
Trong nỗi hòai thương ngày buồn đau của lịch sử
Bài thơ lại xuất hiện âm thầm
Bài thơ không có tuổi

Cho dù tổ quốc việt nam cộng hòa đã đau thương
Vì bức tử
Cho dù quân lực việt nam cộng hòa đã ngậm ngùi
Vì bức tử
Bài thơ vẫn sống âm thầm
Bài thơ không có tuổi
Cho dù con dân việt nam cộng hòa đang sống lưu vong
Sẽ già nua và sẽ chết
Cho dù người lính oai dũng của quân lực việt nam cộng hòa
Sẽ già nua và sẽ chết
Thì bài thơ vẫn sống âm thầm
Theo chân thế hệ
Bài thơ không có tuổi

Cho dù thi sĩ sẽ già nua và sẽ chết
Bài thơ về ngày ba mươi tháng tư oan nghiệt
Vẫn sống âm thầm
Bài thơ không có tuổi

Vô Đề
Soi gương nhìn thấy lại mình
Thấy trong con mắt bóng hình quê xa
Chợt nhìn thấy dáng mẹ cha
Thấy trong con mắt lệ nhòa mặt gương

Không
Không còn chi để tỏ bày
Không trưa không tối không ngày không đêm
Không chăn không chiếu không mền
Không tôi, và cả, không em ,cuối cùng

Ngọc Phi

 

 

 

©T.Vấn 2014