08/10/2015
Như Thương : BẬU ƠI … ĐỜN ĐỨT DÂY

clip_image002

Qua đây muốn nói bậu nghe
Đưa tay qua nắm cầu tre gập ghềnh
Bậu đừng qua đó mình ên
Mai kia mốt nọ lênh đênh cuộc đời
Lục bình mắc cạn bậu ơi
Tấp vô mương rạch nghẹn lời nước sông
Giàn bầu, giàn mướp trổ bông
Bậu theo người lạ sao lòng buồn hiu
Nhìn con nước chảy liêu xiêu
Lớn ròng mặc kệ, chiều chiều nhớ ai
Men theo bờ mạ đê dài
Tìm bậu hỏng thấy … bông lài đã xa
Khói rơm bên đó nhớ nhà
Gió đưa dìa lại thiệt là bất nhơn
Ngõ sau, ngõ trước trống trơn
Qua đây mới biết sao đờn đứt dây
Mặt trời chưa tới nửa ngày
Mà sao qua tưởng chỗ này bóng ai
Đứng đây bậu lặt lá mai
Cho mau tới Tết một mai… với tình

Như Thương

 

 

 

 

©T.Vấn 2015