06/10/2016
Hoàng Xuân Sơn : không tựa đề không chữ

 

 nf0

(Ảnh : Internet)

không cách gì đặt tựa đề

                           ninh hết lửa

                                      cục gạch chưa rừ

 

tởm thiệt

lợm

mụ chuối già

làm ô uế những bài thơ tôn nữ

cái mặt câng câng

là cái hán(g) của đại thần

lưỡi cày ẻ ba vạn

thiệt tởm

thiệt trẽn cho huế mền

[tìm đâu ra cái mo úp mặt]

có đứa mang thai căm thù

lù đù một bụng

ngoài dạ con

 

 

chữ không đi theo nghĩa

cái chữ

tự nó còn biết cắn làm đôi

biết tự vận lúc xấu hổ

khốn khổ cái đuôi người

lộn ngược cái đầu u mê ám chướng

một bãi phân gà

chó tha ma bắt

na luôn cả nùi bã mía

xuống hồ mưng tục

 

hoàng xuân sơn

bảy tháng sáu – 2016

 

 

©T.Vấn 2016