08/02/2010
70 Năm Tình Ca (8) – Thế nào là nhạc tiền chiến ?

(Bấm vào đây để nghe )

©T.Vấn 2011