08/03/2010
70 Năm Tình Ca (9) – Nhạc Tiền Chiến 1940

 

(Bấm vào đây để nghe )

©T.Vấn 2011