07/07/2017
Như Thương: DẠ LIỀU TÌM EM…

 da lieu tim em

Bến sông vắng, cội bần già

Ngóng em như ngóng phù sa xuôi dòng

Em về sóng sánh đục trong

Vớt câu hò giữa mênh mông ghe xuồng

Đêm nghe cúm núm não buồn

Phải mùa nước nổi trên nguồn về đây?

Mui ghe vọng tiếng gọi bầy

Giạt trôi… dừng lại chốn này: Miệt sông

Đợi em, đợi nhánh lúa đòng

Đếm trăng, đếm những ngóng trông em về

Về theo con nước tràn trề

Ngập bờ ruộng cấy, con đê, xóm giềng

Về nghe sông vỗ sóng hiền

Dáng ai chèo vội bóng nghiêng con đò

Về đi thổi bếp tàn tro

Khói un con cúi mẹ lo cơm chiều

Ngõ quê còn lại ít nhiều

Chữ thương chữ nhớ dạ liều tìm em …

 Như Thương