08/04/2017
Như Thương: NHIỆM MẦU GIẠT TRÔI

bachlien
Photo “Bạch Liên Phổ Lạc”
by Quách Lục

 

Về đâu, sen hỡi về đâu

Sau cơn lũ dữ, nhiệm mầu giạt trôi

Tịnh tâm sen đóa em ngồi

Dòng sông tự tại lỡ bồi mênh mông

Vươn lên từ chốn bụi hồng

Một đêm cuồng lũ chẳng mong trở về

Bạch Liên chợt ngộ bến mê

Trời mây còn đó bốn bề thênh thang

Đục trong con nước chẳng màng

Nụ hoa thắm đượm đất vàng phù sa

Bóng sen nhập bóng trăng tà

Hay là hiện kiếp tan hòa kiếp xưa

Vẫn nguyên vẹn những âm thừa

Đêm qua dòng lũ đã vừa đi qua

Chòng chành một thoáng sát na

Hương sen lan cõi ta bà sắc không

Như Thương