10/31/2017
Hoàng Xuân Sơn: ba mươi lăm năm mùa đuổi quỷ

PPS 3

Ảnh: HươngKiềuLoan

 

Halloween.  home made

 lạnh ghê mình

những chiếc ghế không người ngồi

những ngọn đồi

trăng ma

những tháng năm vùn vụt qua

ngày lu

bóng xế

thổi lửa không còn hơi

bồng bế

chùm măng sữa

võng trưa nồng nàn

lạnh xô cổng chiều

đầy ổ hang

kéo trì đêm tối

trùm lấp xóm làng

lạnh như dây đàn

lâu không rớ tới

 

black honey

mút 1 cây kẹo

nhầm hàm răng giả

rơi trong nồi nấu mật

tháng 4.  đen hơn

tháng 10

 

kinh

hát kinh là hát kinh nào

hát nghe kinh sợ

kinh.  trào nguyệt kinh

kinh vào chú niệm lâm râm

sợ không kinh qua nổi lầm bầm.  nơi

lần đầu thấy máu sợ ơi

riết rồi quen cũng mặn mòi lao kinh

 

huyệt

bám vào một lỗ cạn kèo

lung lay lều bạt

gió.  lèo.  bứt.  tung

bới.  đào một cái huyệt nông

chôn vào ký sự

rồi bồng bế đi

 

chơi với quỷ

 nghe hơi đồn thổi cũng buồn

mình là cái thứ của vưởng vất nào

quay mòng bộ dạng tào lao

thì đúng vất vưởng tầm phào quỷ ma

tha.  hay bắt cũng đáng là

hoàng xuân sơn

tháng mười 2016

 

 

 

©T.Vấn 2017