11/25/2017
Như Thương: TẠ ƠN KHÚC

Hoa gạo

Tạ ơn gấm vóc cõi bờ

Dấu chân chinh chiến bụi mờ nhung y

Tạ ơn tang trắng phân ly

Lệ người quả phụ còn gì xuân xanh

.

Tạ ơn núi đá Vọng Phu

Nghìn năm huyền thoại thiên thu với đời

Tiếng lòng chinh phụ rạng ngời

Trăng khuya vằng vặc đất trời gương soi

.

Tạ ơn cát biển mặn mòi

Đêm nghe sóng hát tình vòi vọi ru

Hòn Chồng, Hòn Vợ nghìn thu

Mặn nồng ân nghĩa đền bù tháng năm

.

Tạ ơn sông nước phù sa

Ngọt ngào dòng chảy về qua cánh đồng

Ghe ai hát vói giữa dòng

Mùi câu vọng cổ điếng lòng Qua đây

.

Tạ ơn Em, mảnh trăng rằm

Môi cười rụng xuống đôi chằm hồng hoang

Tạ ơn tình… những muộn màng

Ngoảnh nhìn lại vẫn rộn ràng trong nhau

.

Tạ ơn nghiên mực dòng thơ

Đêm về quyến rũ, ghé bờ vai ngoan

Bút hoa thẹn ánh trăng vàng

Dường như con chữ mộng tràn gối thơm

Như Thương

(Thanksgiving 2017)

 

 

 

 

©T.Vấn 2017