12/08/2017
Như Thương: VỚT CÂU LỤC BÁT

Toc dai bay

Nghe như rưng rức cõi lòng
Vớt câu lục bát giữa dòng sông thôi
Lỡ mai bên chuyện khúc nôi
Sắc, huyền, hỏi, ngã chìm trôi phương nào
Lỡ hồn chạm ngõ ca dao
Chữ thương chữ nhớ làm sao đợi chờ
Lỡ con sông lở đôi bờ
Bên bồi chẳng thấy để thơ vụng về
Lỡ câu vọng cổ xuống xề
Bỏ quên nhịp gõ hồn quê trĩu buồn
Lỡ rừng thôi rụng lá buông
Lên non lạc dấu cội nguồn Âu Cơ
Lỡ trùng dương lặng vỗ bờ
Cánh chim viễn xứ thẫn thờ phương xa
Lỡ mai núi vỡ trăng tà
Nghìn năm chinh phụ nhạt nhòa trên non
Lỡ mùa lúa ngóng nước son
Đâu phù sa đỏ chẳng còn về theo
Thì thôi vận nước gieo neo
Nghẹn ngào con chữ như bèo tím trôi

Như Thương

©T.Vấn 2017