03/06/2018
Hoàng Xuân Sơn: k i ế m g i ó i c h i

lao doi gia

Hiệp sĩ – Tranh: Thanh Châu

 

 

k i ế m  g i ó  i c h i

“ hoa mận đã nở

                                      đào chưa đơm bông ”

gởi tặng hoàng ngọc-tuấn


tiếng đàn khô.  trầm

nói nhát gừng như thịnh nộ vào hư không

hấp háy mắt nếm

hương trà

và hơi kiếm.  rợn

 

điđi.  gió lùa thân đi

vông mộc lộp cộp trên đường

chéo quai hàn thủy

gõ gõ gõ

trống.  phách

khi xưa còn bé trái tim non

bài ca học thuộc lòng mẹ bảo

giang hồ như một bãi phân trâu

coi chừng dẫm phải

hoa thài lài

 

[ lá rơi không hận gió ]

chuột rút chân vòng kiền

xâm một ngọn ứa rịn

màu đỏ

đừng mang huyết thống trở lại

tai ương nơi bọn người lĩnh xướng

màu đỏ

xin cung cách núi rừng hương sắc cây trái chín ửng

bụi gai vẫn nằm mêmê một góc

như ký tự

thời gian.  trôi

 

lũ ăn mày niệm kinh râm ran

tiếng ống tre nghe nước chảy

vẫn đàn khô.  róc.  chình chùng

tóc mai chải dài xuống hom bát

quấn phục thân cổ

phà nóng thở mờ ngân kính

nhắm tịt mắt

thiên lôi trên đầu

chỏm.  mai sau

 

 

ichi

xem zatoichi

ngọn gió săn đuổi

kẻ lang thang tới giờ tận tử

trên đồi mưa

 

rỏ xuống

máu

rơi xuống rơi xuống

rơi

vực kiếm mù

miền đất liên thủ

lá cỏ mực bầm ngộ sát

vết thương tươi

bàn tay thầm huyết nhục

chống đỡ hoàng hôn thép

không có ai

một mình

không có ai khóc mình

gió sát thủ

không oán cành rơi

bông súng dẫn đường

về miền cô đơn cố cựu

 

hoàng xuân sơn

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2018