03/12/2018
Như Thương: RỪNG ƠI… THÁNG BA

 thumbnail

 

Tháng Ba đó, ai kẻ còn người mất

Rừng cúi đầu rưng rức giọt sương tan

Lá xác xơ phủ đầy trên mặt đất

Máu đỏ loang, sao em chết vội vàng

.

Ta điếng lòng nghe gió về lạnh buốt

Ngày Phước An đạn gầm thét rợn người

Đêm sao khuya khấn thầm xin tàn cuộc

Bom vô tình xé em nát tả tơi…

.

Tháng Ba ơi, có ai về mộ cũ

Lấp bên đường nằm lẫn với cỏ cây

Rừng đã mất như em giờ yên ngủ

Mắt mở trừng nỗi hốt hoảng bủa vây

.

Sao không đến cứu em ngày ly loạn

Gió bụi mù và đất đỏ ở đâu

Đêm rực cháy đồi quỳ vàng lâm nạn

Ta nghẹn ngào, em thôi đã bể dâu …

 

Như Thương

(Tang trắng Banmê Tháng Ba, 1975-2018)

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2018