04/04/2018
Như Thương: THÁNG TƯ… RẤT BUỒN

 thang 4

Ảnh: Daten57

 

Tháng Tư nghiêng ngửa sơn hà

Triệu người khóc hận can qua ngất trời

Tờ lịch rơi những đầy vơi..

Lật sang trang sử? Ngàn đời không quên!

Bên bờ vực thẳm chênh vênh

Quê hương lửa đạn sấm rền binh đao

Anh nằm xuống giữa đồi cao

Hỏa châu soi sáng chiến bào hiến thân

Hồn thiêng sông núi tạ ân

Trên màu nâu thẫm dấu chân oai hùng

Mắt anh giây phút cuối cùng

Vẫn ghìm tay súng tiếng xung phong đầu

Đất nào phủ lấp mộ sâu

Đất nào đạn xới lẫn màu máu anh

Anh hùng tử chẳng thẹn danh

Đền ơn non nước còn xanh tuổi đời

Ánh trăng và cả sao trời

Tiễn người lính trận nghẹn lời tử sinh

Tháng Tư tang trắng quê mình

Bao nhiêu xương máu vạn nghìn oan khiên

 Như Thương

(43 năm của Tháng Tư)

 

 

 

 

©T.Vấn 2018