04/14/2018
Hoàng Xuân Sơn: đi vài bước

vòng tròn xoáy

Vòng Tròn Xoáy – Tranh: Thanh Châu

 

 

những sợi mây mù rất rối mắt

cong đuôi kéo chạy mưa qua rừng

lũ cây u mê cào mặt đất

bom nổ trên không đạn lừng khừng

 

nheo nhắm một người đang dẫy chết

không đâu xa ngay giữa thực phồn

bọn người vô xứ ngồi nghinh tửu

giọt nước bay vèo dại hóa khôn

 

nên chi khám đường con rột rột

tà tà xực hết đám tù nhân

hết thịt tới xương qua hình nộm

đóm lửa ăn theo cũng dự phần

 

cháy cháy cháy.  cháy hết.  mần lại

e hèm.  nợ nhau mấy củ riềng

đâu biết củ hành đau củ tỏi

mộng đời thấp thỏm múi sầu riêng

Hoàng Xuân Sơn

 

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2018