06/14/2018
Nguyên Lạc: ĐẶC KHU ĐỊNH PHẬN

gio xoay

Gió Xóay – Tranh: Thanh Châu

 

ĐẶC KHU ĐỊNH PHẬN

 

Nam quốc sơn hà nam đế cư *

Đặc khu định phận tại lũ trư

Nhân dân than oán thì cũng mặc

Bịt tai bịt mắt chúng khư khư

 

Nam quốc sơn hà nam đế cư

Đặc khu đã định nói cũng dư

Phương bắc chủ ta đà phán bảo

Ngu dốt chúng bây chống được ư?

 

Nam quốc sơn hà nam đế cư

Đảng ta định phận chuyện thiên thư

Đặc khu nhất trí dâng Trung Quốc

Làm gì có chuyện thủ bại hư

………

[*] Nam quốc sơn hà Nam đế cư,

Tiệt nhiên phân định tại Thiên thư.

Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm,

Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư.

(Lý Thường Kiệt)

 

 

CHÙM KHẾ QUÊ HƯƠNG

Thôi em đành phải hận lòng

Chùm khế ngoài đỏ nhưng trong chua lè

Ngẫm nhìn non nước tái tê

Thấy ai bội bạc bán quê hương mình

 

Thôi em còn một chữ trinh

Hãy đem bán nốt chúng mình vong nô

Đang tâm chúng đốt cơ đồ

Giữ chi rồi lũ xí xô vào nhà

 

Nhớ câu “Nam quốc sơn hà *

Tiệt nhiên định phận” chúng ta nằm lòng

Bắc phương là lũ sói lang

Thế mà chúng gọi “Phụng hoàng” khiếp chưa?

 

PHỤNG HOÀNG ?

Quê hương thương mến của chung

Đảng sao lại nỡ điên khùng bán đi?

Chúng bây hãnh diện cái gì?

Sói lang sói phương Bắc gọi chi “Phụng hoàng”

 

Việt Nam sẽ chết lâm sàng

Tội bây bán nước muôn ngàn năm sau?!

Nguyên Lạc

06/2018

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2018