07/27/2018
Hòang Xuân Sơn: lạm thu

lac                    

Lạc – Tranh: Thanh Châu

                       

 

                          tới bến.  ngày khuỵu tàn

 

lầy lụa trong linh vang

qua sông phà hơi dẫn

độ chín một cung trầm

  1. pha. rề.  đỏ thẫm

 

ngật ngầy.  ngật ngừ.  hát

trật xuống phiên khúc lùn

ô hô phường bát đạt

ọ i è dây trun

 

ná đây.  ngươi sợ không

đạn xếp bằng ngôi giấy

bắn sao được tình nồng

rượu đốt.  cò ngưng lảy

 

đời người như cơn mộng

cứ bảo rằng.  như thế

ờ.  sống mà không ham

cũng cầm bằng như thể

 

cứ đụng trời thang mây

đọ xem lời vô cảm

vang vang hết tháng ngày

ngực.  môi.  thơm hà lạm

 

 

hoàng xuân sơn

28 avril 2018

 

 ©T.Vấn 2018