08/09/2018
Nguyên Lạc: Nỗi Nhớ & Vấn Nạn

chia tay

Chia Tay và Nỗi Nhớ – Tranh: Thanh Châu

 

 

NỖI NHỚ

 

Tặng thi sĩ Phạm Hồng Ân

 

Hồ Miramar ta nhớ Cà Mau

Có con sông bồi lở bờ nào

Hồ bao la như lòng da diết

Nhớ em xưa môi mớm tình đầu

 

Hồ dương lam ta nhớ phố nao

Chuyến xe lam chở em ngày nào

Đến thăm anh chiều hanh mắt đợi

Đêm mồ côi riêng điếng tình nhau

 

Hồ riêng ta oán hận xuân nao

Nỡ gây chi dâu bể ba đào?

Phố Cà Mau vẫn chao lòng nhớ?

Hồ Miramar lệ bỗng lưng trào!

……

Miramar Lake ở California USA

 

 

VẤN NẠN

 

Cổ độ thuyền về có thật không?

Hình như

tiếng sóng động trong lòng!

Chở ta người hỡi bờ bến ấy

Hãy thắp cho ta

ngọn đuốc hồng!

 

Vô thường nắm giữ có được  không?

Vẫn thế mây trôi

chuyện đuốc hồng

Nhắc chi hai chữ

sơn cùng thủy?

Có. Không

Khởi. Tận

ở trong lòng!

 

CON ĐƯỜNG

 

Sương rơi. trắng cả con đường

Em rơi. trắng cả vô thường trang kinh

Sắc

Không

điệp khúc vọng canh

Ngộ chưa?

tâm vẫn rõ ràng chữ thương!

 

Mưa rơi. lụt cả con đường

Sầu bi. ngập nỗi đoạn trường người qua

Quên đi thế giới ta bà?

Bể dâu

ly biệt

chết là tử quy?

 

Con đường ta vẫn bước đi

Đuốc hồng riêng lối

có khi gặp người?

 

Nguyên Lạc

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2018