08/10/2018
Như Thương: TRẢ LẠI HỒNG HOANG

barefoot

Ảnh (Getty Images)

 

 

 

Trả thơ về lại hồng hoang

Ngẩng lên thấy núi cười vang giữa trời

Trăm năm một cuộc gọi mời

Buồn vui mấy chốc nghe đời thân quen

Gót em hài nguyệt nở sen

Áo xưa ngồi ngắm lửa nhen nhúm lòng

Rằng em vương vấn bụi hồng

Thất tình rụng cánh giữa dòng lắt lay

Đề thơ cung bậc đắm say

Chuốc câu lục bát ru quay quắt tình

Trăng sao che khuất dáng hình

Chỉ còn vọng lại vạn nghìn tiếng em

Ngà ngà say bóng bên rèm

Giọt sương khuya đẫm nửa đêm miên trường

Tình tang ta hát vô thường

Thơ và Ta một đoạn đường biếc xanh

 

Như Thương

(4 tháng 8, 2018)

 

 

 

 

©T.Vấn 2018