09/21/2018
Hòang Xuân Sơn: người. và việc

Lạc – Tranh: Thanh Châu

 

K núp

nấp.  hay núp

rõ ràng là ấp [trứng]

úp thúng voi

to đùng làm răng che được

trứng nở ra voi

con voi có vòi chúng bảo          ậy ậy.  của anh hùng  kờ núp

dựng cây khơ nia rồi châm lửa đốt

cháy phừng phừng

cỡ đuốc sống lê văn tám

giờ còn để râu làm răng nấ(ú)p đặng

ba lăng nhăng lăng miếu hôi rình

của

 

 

đọc

đọc ông vê tưởng bà về

bà mụ vườn ổ lót

tưng

tửng

từng tưng

có cái hay nhộn nhạo

răng cỏ tu từ

ép xác trong chữ

nghệ thuật bắp nếp đè lên tranh

sét đánh thành thử

người con gái tẻ làm hai khuôn diện

diện đồ

 

 

nạn đói

7:00 giờ chấp nhận thức giấc nằm

nướng

ở địa vị củ khoai

mập mẫy năm này tháng nọ

ựa hơi

ai mớm cho bình minh nở toàn bông thẫm tối

thơ phú gì bụng sôi

ùng ục

lép kẹp nằm nướng mình

tội thằng cu không có cái

ăn

 

hoàng xuân sơn

22 tháng 8 mười tám

 

 

©T.Vấn 2018